Capri

KY Farm Fresh eggs*, mozzarella cheese, slice of tomato, and basil pesto on a grilled bun 10